Segloravägen 26, 504 64 Borås
033-22 21 80

 

Om oss
Våra värderingar

Vi tror på arbetsglädje där respekt för varandra och allas lika värde ligger till grund. Vi är medvetna om att medarbetarna är det viktigaste vi har, för det är de som besitter den bästa detaljkunskapen om verksamheten. Det är också våra medarbetare som har den dagliga dialogen med kunden. Vi tror på ett långsiktigt samarbete med kund, leverantör och partner, där vi gemensamt tar ansvar för att inspirera, hjälpas åt, och lära av varandra för att effektivisera och utveckla hela det logistiska flödet. Kerry arbetar för en god kommunikation och öppenhet där vi alla ska känna ansvar, delaktighet och engagemang.

Olikheter är en tillgång och en nödvändighet för att skapa bra team!

Vårt ledord är VOICE 

Value Creation

Genom lyhördhet och pålitlighet skapar vi ett värde för våra kunder, medarbetare, aktieägare och samhället. 

Openness

Våra ledare arbetar ständigt för en öppen och ärlig dialog genom hela organisationen. 

Integrity

Vår verksamhet bygger på ärlighet och pålitlighet. Företagets ord och handling är baserade på tydliga etiska och moraliska riktlinjer.

Commitment

Som tjänsteföretag känner vi stort engagemang för våra kunders verksamheter. De projekt och åtaganden som vi tar på oss är vi noga med att fullfölja med en mycket god service. Vi engagerar oss i medarbetarnas utvecklingsmöjligheter och möter våra aktieägares förväntningar.    

Excellence

I mötet med Er som kund inspireras vi till att hela tiden utmana oss själva i utvecklingen av vår logistikverksamhet. Vi säkerställer att ni som kund erbjuds kostnadseffektiva lösningar med mycket hög servicegrad och kompetens.

Kontakt

Besöksadress
Kerry Logistics (Sweden) AB
Segloravägen 26
504 64  BORÅS

Box 210
501 13 BORÅS

Växel: 033-22 21 80

Log in

create an account