Segloravägen 26, 504 64 Borås
033-22 21 80

 

Om oss
Kvalitet

Vår kvalitet bygger på kunden i fokus!

Det är vår uppgift att förstå och tillgodose våra kunders behov och överträffa deras förväntningar. Det gör vi på Kerry Logistics (Sweden) Ab genom att lyssna, förstå och utifrån kundernas behov ständig utveckla våra processer och arbeta för att bibehålla förbättringarna i verksamheten.

Vi ser ledarnas engagemang, medarbetarnas delaktighet och processtänk som ledord i vårt kvalitetsarbete.

Vi arbetar för att bygga in kvalité i vår verksamhet!

Vi strävar efter att kvalitetsarbetet ska ingå naturligt i vårt dagliga arbete inom hela organisationen.

Vi skapar medvetenhet och engagemang hos våra medarbetare och samarbetspartners för våra gemensamma kvalitetsmål, baserade på kundernas förväntningar. Kvalitetsmålen ska genomsyra hela organisationen, vi strävar efter att alla ska se sin del som bidrar till att nå våra mål.

Leverera på aviserad tid!

Vi strävar efter en hög kvalité på våra leveranser. För oss är det viktigt att vi tar väl hand om våra kunders gods. Att vi levererar det korrekta antalet kolli till den rätta platsen och på den aviserade tiden samt att godset är i bra skick. Våra kunder ska också känna sig trygga i att det är till det avtalade priset vi fakturerar.

Vi har ett nära samarbete med våra partners för att hitta lösningar där vi gemensamt levererar och överträffar de kvalitetsförväntningar som våra kunder har.

Kontakt

Besöksadress
Kerry Logistics (Sweden) AB
Segloravägen 26
504 64  BORÅS

Box 210
501 13 BORÅS

Växel: 033-22 21 80

Log in

create an account