Segloravägen 26, 504 64 Borås
033-22 21 80

 

Kerry Logistics (Sweden) AB bedriver kamerabevakning på ytor både inom- och utomhus. Till stöd för bevakningen har vi kamerabevakningslag 2018:1200.

Där bevakningen bedrivs upplyser vi med skyltar. Syftet med vår kamerabevakning är att förebygga, avslöja och utreda brott. Detta gör vi för vår egen och våra kunders trygghet.

Inspelat material raderas automatiskt efter 30 dagar. Enligt dataskyddsförordningen har ni som övervakas rätt att begära att era personuppgifter (bilder) raderas och detta kommer då ske inom 30 dagar.

Gäller ej material som utreds efter inträffat brott.

Vid inträffat brott lämnas inspelat material till utredande polis eller åklagare. Ingen annan spridning av inspelat material kommer att förekomma från vår sida. Vi har strikt sekretess kring inspelat material.

Vid invändningar mot kamerabevakningen kontakta Integritetsskyddsmyndigheten, https://www.imy.se alternativt ring +46 (0)8-657 61 00. Integritetsskyddsmyndigheten är kontrollerande myndighet.

För att komma i kontakt med ansvarig person hos Kerry Logistics (Sweden AB) gällande CCTV – kamerabevakning, tag kontakt med vår växel på tel.nr 033-22 21 80.

Kontakt

Besöksadress
Kerry Logistics (Sweden) AB
Segloravägen 26
504 64  BORÅS

Box 210
501 13 BORÅS

Växel: 033-22 21 80

Log in

create an account